04/10/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bùi Địch “Đăng Thục Châu đông đình tống khách phùng tảo mai” tương ức kiến ký
和裴迪登蜀州東亭送客逢早梅相憶見寄

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 15:12

 

Nguyên tác

東閣官梅動詩興,
還如何遜在揚州。
此時對雪遙相憶,
送客逢春可自由?
幸不折來傷歲暮,
若為看去亂鄉愁。
江邊一樹垂垂發,
朝夕催人自白頭。

Phiên âm

Đông các quan mai động thi hứng,
Hoàn như Hà Tốn[1] tại Dương Châu[2].
Thử thì đối tuyết dao tương ức,
Tống khách phùng xuân khả tự do?
Hạnh bất chiết lai thương tuế mộ,
Nhược vi khán khứ loạn hương sầu.
Giang biên nhất thụ thuỳ thuỳ phát,
Triêu tịch thôi nhân tự bạch đầu.

Dịch nghĩa

Hoa mai nở ở gác phía đông làm quan nổi hứng,
Thi tài như Hà Tốn ở Dương Châu thuở trước.
Lúc này nhìn tuyết bay nhớ về ông ở nơi xa,
Đã tiễn tôi lúc xuân về với cảm tình chân thật.
Cũng may là ông không bẻ cành cho tôi lúc năm tàn đó,
Vì khi xem nó sẽ làm tôi nhớ cố hương Lạc Dương đang trong cảnh loạn ly.
Bên bờ sông trước nhà tôi cũng có một cây đang nở nặng trĩu hoa,
Sáng chiều nhìn nó khiến người ta bạc trắng mái đầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa mai nở làm quan nổi hứng
Thi tài như Hà Tốn Dương Châu
Lúc này nhìn tuyết nhớ nhau
Xuân về tiễn bạn với bao cảm tình
May là không bẻ cành tặng bạn
Khi mở xem lòng quặn hoài hương
Một cây hoa nở bên đường
Sáng chiều thấy nó tóc sương trắng đầu
Bài này được làm khoảng năm 760, Đỗ Phủ đã cất xong thảo đường ở ngoại ô Thành Đô. Ông kết bạn với Bùi Địch, là thi nhân và đang là thứ sử Thục Châu, xướng hoạ thi ca với nhau. Một hôm Đỗ Phủ tới thăm tại nhiệm sở, Bùi Địch tiễn bạn ra về tại đình phía đông, lại nhân mai vừa ra hoa, xướng thơ tặng. Đỗ Phủ hoạ lại qua bài này.

[1] Thi nhân nổi tiếng nước Lương thời Nam Bắc triều.
[2] Nay thuộc tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoạ Bùi Địch “Đăng Thục Châu đông đình tống khách phùng tảo mai” tương ức kiến ký