Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 08:31

黃草

黃草峽西船不歸,
赤甲山下行人稀。
秦中驛使無消息,
蜀道兵戈有是非。
萬里秋風吹錦水,
誰家別淚濕羅衣。
莫愁劍閣終堪據,
聞道松州已被圍。

 

Hoàng Thảo

Hoàng Thảo hạp tây thuyền bất quy,
Xích Giáp sơn hạ hành nhân hy.
Tần trung dịch sử vô tiêu tức,
Thục đạo binh qua hữu thị phi.
Vạn lý thu phong xuy Cẩm thuỷ,
Thuỳ gia biệt lệ thấp la y.
Mạc sầu Kiếm Các chung kham cứ,
Văn đạo Tùng Châu dĩ bị vi.

 

Dịch nghĩa

Thuyền đi về phía tây kẽm Hoàng Thảo không trở lại,
Người đi lại dưới chân núi Xích Giáp ít ỏi.
Thư từ với đất Tần không tin tức,
Việc điều binh ờ đất Thục có tai tiếng.
Gíó thu đang thổi trên sông Cẩm cách xa vạn dặm,
Nhà ai khóc sầu xa quê lệ rơi ướt áo lụa.
Đừng buồn ải Kiếm Các không ngăn nổi giặc,
Nghe nói Tùng Châu đã bị bao vây.


Bài này làm năm 766, khi Thành Đô có loạn giặc Thổ Phồn, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền bỏ thào đường, đi lánh nạn tại Quỳ châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thác Vàng nẻo cách, vắng thuyền về,
Núi Đỏ đường qua ít khách đi.
Tin tức sứ Tần không thấy lại,
Được thua quân Thục có từng khi.
Thổi sông Gấm, gió thu man mác,
Đẫm áo là ai, lệ biệt ly.
Nghe nói châu Tùng vây đã kín,
Giữ suông Kiếm Các có ra gì.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoàng Thảo tây thuyền chẳng trở quay
Người đi dưới Xích Giáp lai rai
Đất Tần thư trạm không tin tức
Đường Thục hành binh có tiếng tai.
Sông Cẩm gió thu xa vạn dặm
Áo là lệ ướt biệt nhà ai.
Đừng buồn Kiếm Các không cầm cự
Nghe nói Tùng châu đã bị vây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Kẽm Hoàng Thảo chẳng thuyền về,
Dưới chân Xích Giáp it khi thấy người.
Sứ sang Tần, chẳng tăm hơi,
Quân vào đánh Thục nhiều lời khen, chê.
Gió thu, sông Gấm, thổi về,
Nhà ai áo lụa chia ly lệ đầm.
Đừng buồn Kiếm Các mất dần,
Tùng Châu, nghe nói, đã gần bị vây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây kẽm Hoàng Thảo thuyền không đi,
Dưới núi Xích Giáp người vắng hoe.
Sứ vua vùng Tần không tin tức,
Quân đội đất Thục có khen chê.
Gió thu muôn dặm, lùa sông Gấm,
Lệ biệt nhà ai, ướt áo the.
Đừng buồn Kiếm Các không giữ nổi,
Tùng Châu vây khốn, vừa mới nghe.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây Hoàng Thảo thuyền đi biệt tích
Người bộ hành núi Xích hiếm hoi
Đất Tần thư tín im hơi
Điều quân đất Thục có lời nhỏ to
Xa vạn dặm nhớ thu sông Cẩm
Người xa quê lệ đẫm áo là
Đừng buồn Kiếm Các can qua
Tùng Châu nghe nói giặc đà bao vây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời