Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:06

懷灞上遊

悵望東陵道,
平生灞上遊。
春濃停野騎,
夜宿敞雲樓。
離別人誰在,
經過老自休。
眼前今古意,
江漢一歸舟。

 

Hoài Bá thượng du

Trướng vọng đông lăng đạo,
Bình sinh Bá thượng du.
Xuân nồng đình dã kị,
Dạ túc tế vân lâu.
Ly biệt nhân thuỳ tại,
Kinh qua lão tự hưu.
Nhãn tiền kim cổ ý,
Giang Hán nhất quy chu.

 

Dịch nghĩa

Nhìn xa nơi con đường phía đông kinh đô,
Thuở trước có đi chơi trên sông Bá.
Mùa xuân ấm áp, cưỡi ngựa ở ngoài đồng,
Đêm ngủ trên lầu có mây phủ.
Chia cách nay còn những ai,
Từng trải nay ta già rồi.
Trước mắt ý nghĩ về xưa với nay,
Nơi Giang Hán một con thuyền đi về quê nhà.


(Năm 767)

Sông Bá xuất phát từ huyện Lam Điền, Thiểm Tây, chảy qua phía đông Trường An, hợp với sông Sản, sau đó nhập với sông Vị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường Đông Lăng cứ ngóng,
Bá Thượng thăm, nhớ khi.
Ruộng xuân ấm ngựa cưỡi,
Gác đêm ngủ mây che.
Lão còn đó, vất vưởng
Kẻ sống đời, chia ly.
Trước mắt ý kim cổ,
Giang Hán một thuyền về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nhớ mãi đường Đông Lăng ngày trước,
Vẫn thường quen đến Bá Thượng dạo chơi.
Dừng ngựa ngoài đồng cỏ, giữa xuân tươi.
Đêm nằm nghỉ trên lầu mây thoảng mát.
Người xa cách nay ai còn ai mất?
Già đến rồi, chỉ còn biết nghỉ ngơi.
Ý xưa nay mất đã thấy cả rồi.
Thuyền một lá xuôi về nơi Giang, Hán.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn đường đi Đông Lăng buồn bã
Xưa thường trên sông Bá dong chơi
Trên đồng dừng ngựa xuân tươi
Lầu cao mây phủ ngủ vùi canh khuya
Còn những ai khi chia cách nhỉ?
Từng trải nhiều nay nghỉ, già rồi
Ý xưa nay trước mắt tôi
Nơi Giang Hán một thuyền côi trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời