24/09/2023 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Bá thượng du
懷灞上遊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 11:06

 

Nguyên tác

悵望東陵道,
平生灞上遊。
春濃停野騎,
夜宿敞雲樓。
離別人誰在,
經過老自休。
眼前今古意,
江漢一歸舟。

Phiên âm

Trướng vọng đông lăng đạo,
Bình sinh Bá thượng du.
Xuân nồng đình dã kị,
Dạ túc tế vân lâu.
Ly biệt nhân thuỳ tại,
Kinh qua lão tự hưu.
Nhãn tiền kim cổ ý,
Giang Hán nhất quy chu.

Dịch nghĩa

Nhìn xa nơi con đường phía đông kinh đô,
Thuở trước có đi chơi trên sông Bá.
Mùa xuân ấm áp, cưỡi ngựa ở ngoài đồng,
Đêm ngủ trên lầu có mây phủ.
Chia cách nay còn những ai,
Từng trải nay ta già rồi.
Trước mắt ý nghĩ về xưa với nay,
Nơi Giang Hán một con thuyền đi về quê nhà.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường Đông Lăng cứ ngóng,
Bá Thượng thăm, nhớ khi.
Ruộng xuân ấm ngựa cưỡi,
Gác đêm ngủ mây che.
Lão còn đó, vất vưởng
Kẻ sống đời, chia ly.
Trước mắt ý kim cổ,
Giang Hán một thuyền về.
(Năm 767)

Sông Bá xuất phát từ huyện Lam Điền, Thiểm Tây, chảy qua phía đông Trường An, hợp với sông Sản, sau đó nhập với sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoài Bá thượng du