Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:03

有感其五

盜滅人還亂,
兵殘將自疑。
登壇名絕假,
報主爾何遲。
領郡輒無色,
之官皆有詞。
願聞哀痛詔,
端拱問瘡痍。

 

Hữu cảm kỳ 5

Đạo diệt nhân hoàn loạn,
Binh tàn tướng tự nghi.
Đăng đàn danh tuyệt giả,
Báo chúa nhĩ hà trì.
Lĩnh quận triếp vô sắc,
Chi quan giai hữu tì.
Nguyện văn ai thống chiếu,
Đoan củng vấn sang di.

 

Dịch nghĩa

Dẹp giặc xong, nhưng nhân dân vẫn còn chưa vào nền nếp,
Quân đội tan rã, thì vị tướng cũng hết chức.
Bước lên đàn, cái danh dự đó vô cùng giả dối,
Đáp ơn vua sao các người chậm trễ thế.
Đảm nhiệm một quận thường là không đáng,
Nhưng làm quan thì thường có điều tâm niệm.
Xin được nghe văn thư khẩn thiết của nhà vua,
Xin cùng chắp tay mà hỏi về vết thương đó.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc yên, dân vẫn loạn,
Tướng nghỉ khi quân tan.
Huy chương cái danh hão,
Giúp nước sao lần chần.
Không đáng, khi coi quận,
Có điều, khi làm quan.
Mong nghe lời kêu gọi,
Cứu chữa xin được bàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc dẹp xong dân chưa ổn định
Quân tan thì tướng lĩnh tự ngờ
Lên đàn tên giả trơ trơ
Ơn vua sao chậm đền bù thế ni
Lãnh một quận quyền uy không có
Nhưng làm quan thường có lời nguyền
Chiếu vua đau khổ nguyện xem
Chắp tay kính hỏi vết thương lòng ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời