15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 02:41

漢州王大錄事宅作

南溪老病客,
相見下肩輿。
近髮看烏帽,
催蓴煮白魚。
宅中平岸水,
身外滿床書。
憶爾才名叔,
含淒意有餘。

 

Hán Châu Vương đại lục sự tác

Nam khê lão bệnh khách,
Tương kiến hạ kiên dư.
Cận phát khán ô mạo,
Thôi thuần chử bạch ngư.
Trạch trung bình ngạn thuỷ,
Thân ngoại mãn sàng thư.
Ức nhĩ tài danh thúc,
Hàm thê ý hữu dư.

 

Dịch nghĩa

Có người khách già bị bệnh ở khe nam,
Gặp nhau ở dưới cáng.
Gần tóc thấy khăn đen,
Ngắt rau thuần để nấu cá trắng.
Trong nhà ngang mặt nước yên lặng,
Cạnh mình, có sách vung vãi.
Nhớ anh là con người tài danh bị tàn lụi,
Cứ nghĩ mà thấy trong lòng còn đau.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách già ốm khe nam,
Gặp nhau ngay dưới cáng.
Sát tóc thấy khăn đen,
Hái thuần, nấu cá trắng.
Trong cửa làn nước yên,
Ngoài thân sách đầy chõng.
Nhớ anh tài danh tàn,
Trong lòng còn cay đắng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sông Quán Hoa khách già lại ốm,
Xuống kiệu còn bỡ ngỡ kiếm ông đây.
Mũ tuy đen nhưng tóc đã bạc đầy,
Cá trắng nấu canh thuần sai dọn gấp.
Nhà của ông bờ ngang bằng mặt nước,
Ngoài mình ra chỉ có sách đầy giường.
Nghĩ đến ông tài danh thế mà thương,
Lòng bịn rịn thê lương khôn nói hết.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách khe nam đã già lại bệnh
Gặp lại nhau bên cáng vừa khiêng
Khăn đen thấy tóc gần đen
Rau thuần cá trắng nấu lên ăn cùng
Nhà ông ở nền bằng bờ nước
Sách để đầy lăn lóc trên giường
Tài ông ngẫm nghĩ mà thương
Lòng thê lương, ý nói không thành lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời