05/12/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Châu Vương đại lục sự tác
漢州王大錄事宅作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 02:41

 

Nguyên tác

南溪老病客,
相見下肩輿。
近髮看烏帽,
催蓴煮白魚。
宅中平岸水,
身外滿床書。
憶爾才名叔,
含淒意有餘。

Phiên âm

Nam khê lão bệnh khách,
Tương kiến hạ kiên dư.
Cận phát khán ô mạo,
Thôi thuần chử bạch ngư.
Trạch trung bình ngạn thuỷ,
Thân ngoại mãn sàng thư.
Ức nhĩ tài danh thúc,
Hàm thê ý hữu dư.

Dịch nghĩa

Có người khách già bị bệnh ở khe nam,
Gặp nhau ở dưới cáng.
Gần tóc thấy khăn đen,
Ngắt rau thuần để nấu cá trắng.
Trong nhà ngang mặt nước yên lặng,
Cạnh mình, có sách vung vãi.
Nhớ anh là con người tài danh bị tàn lụi,
Cứ nghĩ mà thấy trong lòng còn đau.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách già ốm khe nam,
Gặp nhau ngay dưới cáng.
Sát tóc thấy khăn đen,
Hái thuần, nấu cá trắng.
Trong cửa làn nước yên,
Ngoài thân sách đầy chõng.
Nhớ anh tài danh tàn,
Trong lòng còn cay đắng.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hán Châu Vương đại lục sự tác