Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 22:02

江雨有懷鄭典設

春雨暗暗塞峽中,
早晚來自楚王宮。
亂波分披已打岸,
弱雲狼藉不禁風。
寵光蕙葉與多碧,
點注桃花舒小紅。
谷口子真正憶汝,
岸高瀼滑限西東。

 

Giang vũ hữu hoài Trịnh Điển Thiết

Xuân vũ âm âm tái giáp trung,
Tảo vãn lai tự Sở vương cung.
Loạn ba phân phi dĩ đả ngạn,
Nhược vân lang tạ bất cầm phong.
Sủng quang huệ diệp dữ đa bích,
Điểm chú đào hoa thư tiểu hồng.
Cốc Khẩu Tử Chân chính ức nhữ,
Ngạn cao nhương hoạt hạn tây đông.

 

Dịch nghĩa

Mưa xuân mù mù trong vùng biên gìới với kẽm,
Từ sớm tới chiều nơi cung vua Sở.
Sóng đã sô tới tấp đập vào bờ,
Mây mỏng tản mát không ngăn nổi gió.
Lá huệ nhiều màu biếc giữ lấy ánh sáng,
Hoa đào thảnh thơi lấm chấm ít màu đỏ.
Tử Chân nơi Cốc Khẩu ơi, tôi rất nhớ ông,
Bờ cao, nước ướt ngăn cách tây với đông.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng kẽm mưa xuân những mịt mùng,
Sớm chiều tới tận Sở vương cung.
Sóng xô soi bới bờ thường đập,
Mây mỏng trải dài gió cứ tung.
Lá huệ mờ mờ thăm thảm biếc,
Hoa đào chấm phá phất phơ hồng.
Cốc Khẩu, Tử Chân này nhớ bác,
Bờ cao, bùn ướt cách tây đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa xuân âm u che đỉnh Giáp,
Từ sáng chiều đến tận Sở vương cung.
Đến bờ này vì sống loạn nổi tung,
Mây rối loạn khôn đường ngăn được gió.
Dưới nắng chiều huệ lá càng biếc rõ,
Điểm hoa đào đang nở rộ đỏ hồng.
Trong cửa hang tôi vẫn nhớ mong ông,
Bờ dốc trơn ngăn Đông, Tây khó gặp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa xuân trên kẽm vùng quan ải
Sớm tới chiều từ Sở vương cung
Sóng xô tấp đập bờ cùng
Ngổn ngang mây nổi không ngăn gió lùa
Ưa ánh sáng huệ thừa màu biếc
Ít tưới tiêu đào kém sắc hồng
Hỡi Tử Chân, tôi nhớ ông
Bờ cao trươn ướt, tây đông khó vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời