08/12/2022 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang vũ hữu hoài Trịnh Điển Thiết
江雨有懷鄭典設

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:12

 

Nguyên tác

春雨暗暗塞峽中,
早晚來自楚王宮。
亂波分披已打岸,
弱雲狼藉不禁風。
寵光蕙葉與多碧,
點注桃花舒小紅。
谷口子真正憶汝,
岸高瀼滑限西東。

Phiên âm

Xuân vũ âm âm tái giáp trung,
Tảo vãn lai tự Sở vương cung.
Loạn ba phân phá dĩ đả ngạn,
Nhược vân lang tạ bất cấm phong.
Lung quang huệ diệp dữ đa bích,
Điểm chú đào hoa thư tiểu hồng.
Cốc Khẩu[1] Tử Chân[2] chính ức nhữ,
Ngạn cao tương hoạt hạn tây đông.

Dịch nghĩa

Mưa xuân mù mù trong vùng biên gìới với kẽm,
Từ sớm tới chiều nơi cung vua Sở.
Sóng đã sô tới tấp đập vào bờ,
Mây mỏng tản mát không ngăn nổi gió.
Lá huệ nhiều màu biếc giữ lấy ánh sáng,
Hoa đào thảnh thơi lấm chấm ít màu đỏ.
Tử Chân nơi Cốc Khẩu ơi, tôi rất nhớ ông,
Bờ cao, nước ướt ngăn cách tây với đông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng kẽm mưa xuân những mịt mùng,
Sớm chiều tới tận Sở vương cung.
Sóng xô soi bới bờ thường đập,
Mây mỏng trải dài gió cứ tung.
Lá huệ mờ mờ thăm thảm biếc,
Hoa đào chấm phá phất phơ hồng.
Cốc Khẩu, Tử Chân này nhớ bác,
Bờ cao, bùn ướt cách tây đông.
(Năm 767)

[1] Đất thuộc huyện Kinh Dương, Thiểm Tây, tương truyền là nơi Hoàng Đế thành tiên.
[2] Hiệu của Trịnh Phác đời Hán, tài cao nhưng ở ẩn, tu đạo. Vua cho vời ra làm quan nhưng ông tứ chối cho đến chết ở Cốc Khẩu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang vũ hữu hoài Trịnh Điển Thiết