Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:26

諸將其一

漢朝陵墓對南山,
胡虜千秋尚入關。
昨日玉魚蒙葬地,
早時金碗出人間。
見愁汗馬西戎逼,
曾閃朱旗北斗殷。
多少材官守涇渭,
將軍且莫破愁顏。

 

Chư tướng kỳ 1

Hán triều lăng mộ đối Nam sơn,
Hồ lỗ thiên thu thượng nhập quan.
Tạc nhật ngọc ngư mông táng địa,
Tảo thì kim uyển xuất nhân gian.
Kiến sầu hãn mã Tây Nhung bức,
Tằng thiểm chu kỳ Bắc Đẩu ân.
Đa thiểu tài quan thủ Kinh, Vị,
Tướng quân thả mạc phá sầu nhan.

 

Dịch nghĩa

Lăng mộ các vua Hán đối diện với núi Nam,
Rợ Hồ ngàn năm vẫn thích tràn qua cửa ải.
Cá ngọc hôm qua vừa chôn theo vua,
Sớm mai chén vàng được chôn đã thấy (bày bán) trên dương gian.
Đã buồn vì công khó bị rợ Tây Nhung bức đoạt,
Lại phải né tránh cờ đỏ của Hung Nô treo đầy phương bắc.
Ít nhiều các quan tài giỏi bảo vệ kinh đô,
Các ngài không biết làm cho hết sầu khổ hay sao!


Chùm bài này làm trong năm 766 trong niên hiệu Đại Lịch khi Đỗ Phủ dời đến sống ở Quỳ Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Núi Nam sừng sững các lăng vua!
Vượt ải nghìn năm lại giặc Hồ!
Cá ngọc trước từng đem đất lấp,
Chén vàng sao lại thấy đời mua?
Bóng cờ trời Bắc, sao che lấp!
Gót ngựa quân Tây, bụi bốc mù!
Kinh, Vị đủ người gìn giữ chửa?
Tướng quân đừng nghĩ chuyện trò đùa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đối diện Nam Sơn, mộ Hán trào,
Nghìn thu Hồ tặc ải xâm vào.
Hôm qua, cá ngọc bùn vùi lấp,
Nay sớm, chung ngà kẻ đánh trao.
Buồn thấy Tây Nhung bươn ngựa khoẻ,
Xưa che Bắc Đẩu lộng cờ đào.
Ít nhiều quan giỏi phòng Kinh Vị,
Mặc ủ, Tướng còn dấu được sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lăng mộ Hán triều trước núi Nam
Ngàn năm Hồ vượt ải xâm lăng.
Ngày qua cá ngọc chôn lòng đất
Mai sớm chén vàng lạc thế gian.
Buồn thấy công lao Nhung rợ đoạt
Từng giành cờ đỏ bắc phương giăng.
Thủ Kinh Vị ít nhiều quan giỏi
Không hết sầu trên mặt tướng quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lăng mộ vua Hán ngay núi Nam,
Đời đời giặc cướp vẫn thường xâm.
Cá ngọc bữa qua vừa lấp đất,
Chén vàng giờ lại thấy trên trần.
Giờ nhìn bắc đẩu, cờ quân rợp,
Buồn thấy tây Nhung, ngựa chiến tràn.
Kinh, Vị ít nhiều quan trấn giữ,
Đừng coi chuyện dỡn, hỡi tướng quân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước núi Nam là lăng triều Hán
Hồ ngàn năm vẫn ráng vào luôn
Hôm qua cá ngọc vừa chôn
Sáng ra đã thấy người buôn chén vàng
Công khó bị tây Nhung bức đoạt
Lại buồn vì cờ đỏ Hung Nô
Tướng quân phòng thủ kinh đô
Các ngài không biết làm cho hết sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời