30/11/2023 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chư tướng kỳ 1
諸將其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:09

 

Nguyên tác

漢朝陵墓對南山,
胡虜千秋尚入關。
昨日玉魚蒙葬地,
早時金碗出人間。
見愁汗馬西戎逼,
曾閃朱旗北斗殷。
多少材官守涇渭,
將軍且莫破愁顏。

Phiên âm

Hán triều lăng mộ đối Nam sơn,
Hồ lỗ thiên thu thượng nhập quan.
Tạc nhật ngọc ngư[1] mông táng địa,
Tảo thì kim uyển[2] xuất nhân gian.
Kiến sầu hãn mã Tây Nhung bức,
Tằng thiểm chu kỳ Bắc Đẩu ân.
Đa thiểu tài quan thủ Kinh, Vị,
Tướng quân thả mạc phá sầu nhan.

Dịch nghĩa

Lăng mộ các vua Hán đối diện với núi Nam,
Rợ Hồ ngàn năm vẫn thích tràn qua cửa ải.
Cá ngọc hôm qua vừa chôn theo vua,
Sớm mai chén vàng được chôn đã thấy (bày bán) trên dương gian.
Đã buồn vì công khó bị rợ Tây Nhung bức đoạt,
Lại phải né tránh cờ đỏ của Hung Nô treo đầy phương bắc.
Ít nhiều các quan tài giỏi bảo vệ kinh đô,
Các ngài không biết làm cho hết sầu khổ hay sao!

Bản dịch của Nhượng Tống

Núi Nam sừng sững các lăng vua!
Vượt ải nghìn năm lại giặc Hồ!
Cá ngọc trước từng đem đất lấp,
Chén vàng sao lại thấy đời mua?
Bóng cờ trời Bắc, sao che lấp!
Gót ngựa quân Tây, bụi bốc mù!
Kinh, Vị đủ người gìn giữ chửa?
Tướng quân đừng nghĩ chuyện trò đùa!
Chùm bài này làm trong năm 766 trong niên hiệu Đại Lịch khi Đỗ Phủ dời đến sống ở Quỳ Châu.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Đời Hán, Sở vương Mậu thái tử qua đời, vua cho hai con cá bằng ngọc để liệm.
[2] Lô Sung 盧充 đã chết, theo tục lệ u hôn 幽婚 (hôn phối giữa người sống với người chết, hay cả hai cùng đã chết) với con gái của Thôi thiếu phủ còn sống. Tặng Vương Sung chén vàng để chôn theo người còn sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chư tướng kỳ 1