Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 18:11

正月三日歸溪上有作,簡院內諸公

野外堂依竹,
籬邊水向城。
蟻浮仍臘味,
鷗泛已春聲。
藥許鄰人劚,
書從稚子擎。
白頭趨幕府,
深覺負平生。

 

Chính nguyệt tam nhật quy Khê Thượng hữu tác, giản viện nội chư công

Dã ngoại đường y trúc,
Ly biên thuỷ hướng thành.
Nghị phù nhưng lạp vị,
Âu phiếm dĩ xuân thanh.
Dược hứa lân nhân chúc,
Thư tòng trĩ tử kình.
Bạch đầu xu mạc phủ,
Thâm giác phụ bình sinh.

 

Dịch nghĩa

Nơi thôn quê, nhà sát ngay bụi trúc,
Dòng nước bên bờ rào chảy vào trong thành.
Rượu tăm còn đậm hương vị tháng chạp,
Le bơi đã là tiếng động của mùa xuân.
Cây thuốc có hứa với hàng xóm là sẽ hái,
Sách vở theo con mà khuân.
Đầu đã bạc rồi mà còn dính vào việc nơi toà tỉnh,
Biết rõ như thế là làm hại đời.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn quê, nhà nương trúc,
Rãnh bên dậu vào thành.
Kiến nổi, vị tết thấm,
Le bơi, tiếng xuân sinh.
Thuốc, hứa hàng xóm cắt,
Sách, cùng lũ con khênh.
Đầu bạc còn ham việc,
Biết chắc hại đời mình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà ngoài đồng dựa trúc,
Nước từ giậu đến thành.
Rượu tháng chạp tay rót,
Xuân tiếng âu nghe thanh.
Mặc láng giềng, hái thuốc,
Sách để đó cho con.
Làm quan khi đầu bạc,
Chí bình sinh chẳng còn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi thôn quê nhà ngay bụi trúc
Sông bên rào chảy tuốt vào thành
Rượu tăm tháng chạp còn hương
Chim âu bơi dỡn tiếng xuân chính là
Cây thuốc hứa mọi nhà có đủ
Sách theo con lủ khủ vác mang
Bạc đầu theo giúp phủ quan
Bây giờ biết rõ là làm hại thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời