27/10/2021 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nguyệt tam nhật quy Khê Thượng hữu tác, giản viện nội chư công
正月三日歸溪上有作,簡院內諸公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 18:11

 

Nguyên tác

野外堂依竹,
籬邊水向城。
蟻浮仍臘味,
鷗泛已春聲。
藥許鄰人劚,
書從稚子擎。
白頭趨幕府,
深覺負平生。

Phiên âm

Dã ngoại đường y trúc,
Ly biên thuỷ hướng thành.
Nghị phù nhưng lạp vị,
Âu phiếm dĩ xuân thanh.
Dược hứa lân nhân chúc,
Thư tòng trĩ tử kình.
Bạch đầu xu mạc phủ,
Thâm giác phụ bình sinh.

Dịch nghĩa

Nơi thôn quê, nhà sát ngay bụi trúc,
Dòng nước bên bờ rào chảy vào trong thành.
Rượu tăm còn đậm hương vị tháng chạp,
Le bơi đã là tiếng động của mùa xuân.
Cây thuốc có hứa với hàng xóm là sẽ hái,
Sách vở theo con mà khuân.
Đầu đã bạc rồi mà còn dính vào việc nơi toà tỉnh,
Biết rõ như thế là làm hại đời.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn quê, nhà nương trúc,
Rãnh bên dậu vào thành.
Kiến nổi, vị tết thấm,
Le bơi, tiếng xuân sinh.
Thuốc, hứa hàng xóm cắt,
Sách, cùng lũ con khênh.
Đầu bạc còn ham việc,
Biết chắc hại đời mình.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chính nguyệt tam nhật quy Khê Thượng hữu tác, giản viện nội chư công