Có em, em gái ở Chung Ly,
Con dại còn thơ chồng chết đi.
Thuỷ tộc sông Hoài gây sóng dữ,
Mười năm chẳng thấy em hồi quy.
Vượt thuyền thăm viếng đầy ngần ngại.
Thấp thoáng cõi nam cờ xí bay.
Ơi hỡi! bài tư bốn lượt hát,
Vì ta rừng vượn kêu ban ngày.