25/03/2023 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
乾元中寓居同谷縣作歌其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:12

 

Nguyên tác

有弟有弟在遠方,
三人各瘦何人強。
生別展轉不相見,
胡塵暗天道路長。
東飛鴐鵝後鶖鶬,
安得送我置汝旁。
嗚呼三歌兮歌三發,
汝歸何處收兄骨。

Phiên âm

Hữu đệ, hữu đệ tại viễn phương
Tam nhân các sấu, hà nhân cường
Sinh biệt triển chuyển bất tương kiến
Hồ trần ám thiên đạo lộ trường
Tiền phi giá nga, hậu thu thương
An đắc tống ngã tại nhữ bàng?
Ô hô! Tam ca hề, tam ca phát,
Nhữ quy hà xứ thu huynh cốt?

Dịch nghĩa

Có em trai, có em trai ở chốn xa xôi
Ba người đều gầy, có ai khoẻ mạnh đâu!
Sống chia lìa, trằn trọc vì không gặp nhau
Bụi Hồ mù trời, đường sá vời vợi.
Chim giá nga bay trước, chim thu thương bay sau
Làm sao đưa ta đến bên các em?
Hỡi ôi! Bài hát thứ ba, tiếng hát trỗi ba lần
Các em về, biết nhặt xương anh chốn nào?

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Các đệ lạc loài đời viễn xứ
Ba người gầy guộc, khoẻ hơn ai?
Sống xa cách chẳng bao giờ gặp
Đường xá bụi Hồ ảm đạm bay.
Sao đến bên em anh tụ họp
Thu thương bay tiếp giá nga ngay.
Hỡi ôi! đây khúc ba lần trỗi
Đâu biết nhờ em nhặt xác nầy.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3