Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 07:34

乾元中寓居同谷縣作歌其三

有弟有弟在遠方,
三人各瘦何人強。
生別展轉不相見,
胡塵暗天道路長。
東飛鴐鵝後鶖鶬,
安得送我置汝旁。
嗚呼三歌兮歌三發,
汝歸何處收兄骨。

 

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3

Hữu đệ, hữu đệ tại viễn phương
Tam nhân các sấu, hà nhân cường
Sinh biệt triển chuyển bất tương kiến
Hồ trần ám thiên đạo lộ trường
Tiền phi giá nga, hậu thu thương
An đắc tống ngã tại nhữ bàng?
Ô hô! Tam ca hề, tam ca phát,
Nhữ quy hà xứ thu huynh cốt?

 

Dịch nghĩa

Có em trai, có em trai ở chốn xa xôi
Ba người đều gầy, có ai khoẻ mạnh đâu!
Sống chia lìa, trằn trọc vì không gặp nhau
Bụi Hồ mù trời, đường sá vời vợi.
Chim giá nga bay trước, chim thu thương bay sau
Làm sao đưa ta đến bên các em?
Hỡi ôi! Bài hát thứ ba, tiếng hát trỗi ba lần
Các em về, biết nhặt xương anh chốn nào?


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Các đệ lạc loài đời viễn xứ
Ba người gầy guộc, khoẻ hơn ai?
Sống xa cách chẳng bao giờ gặp
Đường xá bụi Hồ ảm đạm bay.
Sao đến bên em anh tụ họp
Thu thương bay tiếp giá nga ngay.
Hỡi ôi! đây khúc ba lần trỗi
Đâu biết nhờ em nhặt xác nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Em trai, em trai ở xa xôi,
Ba em gầy cả, khoẻ là ai?
Rày đây, mai đó, lìa nhau mãi,
Bụi Hồ mù trời, dặm đường khơi.
Nhạn muốn về đông, diều ó đuổi,
Đưa ta sao đến được, em ơi.
Ô hô! Khúc ba hề hát ba khúc,
Em tìm anh đâu nhặt hài cốt?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Em trai, cũng có - mãi phương xa,
Ba đứa đều gầy, ai khoẻ ra!
Chẳng gặp, sống xa lòng thổn thức,
Đường dài, trời xám bụi Hồ pha.
Ngỗng rừng, bói cá về đông cả,
Sao được bên người, theo cánh bay.
Lại hát, than ôi! ba khúc hát,
Đâu về, em hỡi! nhặt xương này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ba em... ba em xa bấy nay,
Biết đứa nào lớn, đứa nào gầy?
Bụi giặc mù trời, đường khuất nẻo,
Sống mà không gặp xiết chua cay!
Trước sau mòng, két theo nhau bay,
Đưa hộ ta sang với chúng mày!
Than ơi! Ca ba khúc chừ, đã thất thanh,
Mày về, nào chốn lượm xương anh?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Em trai, em trai ở phương xa,
Ba người gầy ốm, có ai mạnh?
Thao thức sinh ly, chẳng thấy nhau,
Bụi Hồ tối trời, đường xa thẳm.
Giá nga, thu thương bay trước nhau,
Mong sao đưa ta tới bên em!
Than ôi, ca ba lần hề, ca ba lần!
Em về nơi nao hốt xương anh?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Em trai, em trai ở chốn xa,
Mạnh khoẻ gì đâu? gầy cả ba.
Sinh biệt, băn khoăn không gặp gỡ,
Bụi Hồ mù mịt nẻo đường xa,
Rong ruổi thu thương với giá nga.
Có đưa ta đến với em ta!
Ôi! Hát ba bài chừ, ba lần hát,
Biết về đâu nhặt xương anh nát!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Em trai đều ở phương xa,
Chẳng ai khoẻ mạnh, cả ba đều gày!
Sống cách nhau, nay đây mai đó,
Bụi Hồ tung, đường ngõ mịt mờ.
Về Đông nhạn rủ nhau về,
Nhạn đưa ta tới sống kề các em!
Bài ba hát giọng buồn thêm,
Các em có biết đâu tìm xương anh?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Em trai, em trai ở phương xa,
Nào có ai mạnh, gầy cả ba.
Sống đời lang bạt không gặp mặt,
Bụi Hồ mù trời, đường xá xa.
Vạc bay phía trước, sau là cò,
Tới bên các em, sao đưa ta?
Chao ôi, bài ba chừ, ca vừa cất,
Em biết xương anh đâu mà nhặt?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Các em trai ở tận phương xa,
Chẳng ai khoẻ, cả ba gầy còm.
Xa vời cách trở nguồn cơn,
Đường xa muôn dặm bụi tuôn mịt mờ.
Con vạc cùng cái cò bay bổng,
Về bên em, ước cõng được ta,
Hát đi bài hát thứ ba,
Khi về em biết xương ta nơi nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phương xa có mấy em trai
Cả ba ốm yếu đâu ai tráng cường
Xa nhau không gặp vấn vương
Bụi Hồ ngày xám nẻo đường xa xôi
Này chim trời hãy giúp tôi
Mang theo tôi tới bên người đàn em
Than ôi! Bài ba phát lên
Xương anh em nhặt ở bên xứ nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối