Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 19:39

陪李金吾花下飲

勝地初相引,
餘行得自娛。
見輕吹鳥毳,
隨意數花須。
細草稱偏坐,
香醪懶再酤。
醉歸應犯夜,
可怕李金吾。

 

Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm

Thắng địa sơ tương dẫn,
Dư hành đắc tự ngu.
Kiến khinh xuy điểu thuế,
Tuỳ ý sổ hoa tu.
Tế thảo xưng thiên toạ,
Hương lao lãn tái cô.
Tuý quy ưng phạm dạ,
Khả phạ Lý kim ngô.

 

Dịch nghĩa

Mới đưa tới vùng đất đẹp,
Tôi đi theo lòng thấy vui.
Thấy lông chim bay nhè nhẹ,
Vài bông hoa cứ tự ý đung đưa.
Cỏ non cứ ngồi bừa lên trên,
Rượu ngọt lười mua thêm.
Say đi về là vi phạm giờ giới nghiêm,
Cái đáng sợ là ông kim ngô họ Lý kia!


(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đất lành vừa men tới,
Càng vui khi đi vào.
Lông chim bay lảng vảng,
Cánh hoa rung xạc xào.
Ngồi bừa lên bãi cỏ,
Ngại gọi thêm rượu đào.
Say về nhằm giờ cấm,
Quan Lý đáng sợ sao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới được đưa tới vùng đất đẹp
Bèn lòng vui lê dép đi theo
Thấy lông chim nhẹ bay vèo
Vài bông hoa cứ tự theo gió lùa
Cỏ non cứ ngồi bừa nghiêng ngả
Rượu ngọt lười nên chẳng mua thêm
Đi say là phạm giới nghiêm
Kẻ lo vi phạm Lý kim ngô này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất đẹp vừa đưa tới
Đi theo thấy vui lòng
Lông chim nhẹ bay vội
Phơ phất vài ngọn bông
Cỏ non ngồi bừa bãi
Rượu làng mua cũng không
Say về giờ cấm giới
Quan Lý khá ngại ngùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới được tới vùng đất đẹp này,
Tôi đi lòng thấy vui nơi đây.
Lông chim lại thấy bay nhè nhẹ,
Tự ý vài bông hoa động lay.
Ngồi đại cỏ non bừa lên đó,
Lười mua rượu ngọt thêm cho đầy.
Say về vi phạm giờ đêm cấm,
Đáng sợ Kim Ngô họ Lý này!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời