29/01/2023 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm
陪李金吾花下飲

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 19:39

 

Nguyên tác

勝地初相引,
餘行得自娛。
見輕吹鳥毳,
隨意數花須。
細草稱偏坐,
香醪懶再酤。
醉歸應犯夜,
可怕李金吾。

Phiên âm

Thắng địa sơ tương dẫn,
Dư hành đắc tự ngu.
Kiến khinh xuy điểu thuế,
Tuỳ ý sổ hoa tu.
Tế thảo xưng thiên toạ,
Hương lao lãn tái cô.
Tuý quy ưng phạm dạ,
Khả phạ Lý kim ngô.

Dịch nghĩa

Mới đưa tới vùng đất đẹp,
Tôi đi theo lòng thấy vui.
Thấy lông chim bay nhè nhẹ,
Vài bông hoa cứ tự ý đung đưa.
Cỏ non cứ ngồi bừa lên trên,
Rượu ngọt lười mua thêm.
Say đi về là vi phạm giờ giới nghiêm,
Cái đáng sợ là ông kim ngô họ Lý kia!

Bản dịch của Phạm Doanh

Đất lành vừa men tới,
Càng vui khi đi vào.
Lông chim bay lảng vảng,
Cánh hoa rung xạc xào.
Ngồi bừa lên bãi cỏ,
Ngại gọi thêm rượu đào.
Say về nhằm giờ cấm,
Quan Lý đáng sợ sao!
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm