陪章留後惠義寺餞嘉州崔都督赴州

中軍待上客,
令肅事有恆。
前驅入寶地,
祖帳飄金繩。
南陌既留歡,
茲山亦深登。
清聞樹杪磬,
遠謁雲端僧。
回策匪新岸,
所攀仍舊藤。
耳激洞門飆,
目存寒谷冰。
出塵閟軌躅,
畢景遺炎蒸。
永願坐長夏,
將衰棲大乘。
羈旅惜宴會,
艱難懷友朋。
勞生共幾何,
離恨兼相仍。

 

Bồi Chương lưu hậu Huệ Nghĩa tự, tiễn Gia Châu Thôi đô đốc phó châu

Trung quân đãi thượng khách,
Lệnh túc sự hữu hằng.
Tiền khu nhập bảo địa,
Tổ trướng phiêu kim thằng.
Nam mạch ký lưu hoan,
Tư sơn diệc thâm đăng.
Thanh văn thụ diểu khánh,
Viễn yết vân đoan tăng.
Hồi sách phỉ tân ngạn,
Sở phan nhưng cựu đằng.
Nhĩ kích động môn tiêu,
Mục tồn hàn cốc băng.
Xuất trần bí quỹ trục,
Tất cảnh di viêm chưng.
Vĩnh nguyện toạ trường hạ,
Tương suy thê đại thăng.
Ky lữ tích yến hội,
Gian nan hoài hữu bằng.
Lao sinh cộng kỷ hà,
Ly hận kiêm tương nhưng.

 

Dịch nghĩa

Trung quân chờ khách quý,
Lệnh nghiêm minh, đó là việc rất thường.
Đoàn dẫn đầu bước vào vùng đất quý,
Cờ hiệu có dây vàng phất phới.
Nẻo phía nam đã bắt đầu liên hoan,
Núi này còn đi sâu thêm nữa.
Nghe rõ tiếng khánh qua đám cành cây nhỏ,
Xa nhìn thấy sư nơi cõi mây.
Chống gậy quay lui chẳng phải là bến mới,
Vì cái mà mình vin đó là dây leo cũ.
Tai ù vì gió vút từ cửa động ra,
Mắt còn ghi lại lớp băng trong hang lạnh.
Bụi tung lấp vết bánh xe,
Hết cảnh còn để lại hơi nóng rát.
Mong ngồi mãi coi hè dài,
Sắp xuống khỏi xe lớn.
Quê người tiếc tiệc lớn,
Gian nan nhớ bạn bè.
Sống cực cả thảy là bao nhiêu,
Lại còn kèm theo cả nỗi hận vì xa cách nữa.


(Năm 763)

Tiết độ sứ về triều phụng mạng, cử một người ở lại xử lý thường vụ (lưu hậu). Lúc đó Chương Di được cử làm Tử Châu lưu hậu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trung quân chờ khách quý,
Việc thường ngày, lệnh ra.
Toán đầu vào nơi đẹp,
Dây vàng bay quanh cờ.
Trại nam đã vào tiệc,
Núi này còn tiến xa.
Qua lá gần, nghe khánh,
Trong mây xa, thấy sư.
Lần quanh chẳng bờ mới,
Cứ theo dây cũ rờ.
Băng hang lạnh, mắt thấy,
Gió động giật, tai nghe
Qua cảnh, để hơi nóng,
Bụi phủ, lấp vết xe.
Mong ngồi coi hè mãi,
Sắp rời khỏi xe to.
Thân khách tiếc tiệc lớn,
Gian nan nhớ bạn bè.
Sống khổ bao nhiêu thế,
Còn thêm hận chia ly.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong quân đoàn đang chờ khách quý
Lệnh nghiêm minh điều đó là thường
Dẫn đầu toán bước vào vùng
Hiệu kỳ có sợi dây vàng tung bay
Nẻo nam đã bắt tay vào tiệc
Tốp núi này mài miệt leo thêm
Trong rừng tiếng khánh vang lên
Thấy sư thấp thoáng trên nền cõi mây
Quay lui, chẳng phải đây bờ mới
Cái mình vin là sợi đã vin
Gió gào từ động tai inh
Mắt còn ghi lớp băng hang lạnh lùng
Dấu xe chạy bụi tung lấp vết
Hết cảnh hơi nóng rát như nung
Hè dài ngồi mãi ước mong
Sẵn sàng bước xuống xe dừng nghỉ ngơi
Sống phiêu giạt tiếc hoài tiệc lớn
Lúc gian nan nhớ đến bạn bè
Nhọc nhằn sống được bao là
Buồn vì ly biệt nhưng ta vẫn thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời