Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:09

陪柏中丞觀宴將士其二

繡段裝簷額,
金花帖鼓腰。
一夫先舞劍,
百戲後歌鐎。
江樹城孤遠,
雲台使寂寥。
漢朝頻選將,
應拜霍嫖姚。

 

Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 2

Tú đoạn trang diêm ngạch,
Kim hoa niêm cổ yêu.
Nhất phu tiên vũ kiếm,
Bách hí hậu ca tiêu.
Giang thụ thành cô viễn,
Vân đài sứ tịch liêu.
Hán triều tần tuyển tướng,
Ưng bái Hoắc phiêu diêu.

 

Dịch nghĩa

Các tấm rèm sặc sỡ treo quanh mép mái nhà,
Hoa bằng vàng kết quanh vành trống.
Trước tiên có chàng lực lưỡng ra múa kiếm,
Trăm trò vui tiếp theo ca hát gõ nhịp bằng lon đựng cơm.
Cây xa bên sông, thành trì lẻ loi,
Nơi đài mây, viên sứ ủ ê.
Triều Hán đã nhiều làn chọn tướng,
Cứ muốn cử quan phiêu diêu họ Hoắc.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đoạn gấm treo ngang thềm,
Hoa vàng dán lưng trống.
Một chàng trước múa gươm,
Trăm vui sau gõ ống.
Cây sông, thành lẻ xa,
Đài mây, sứ vắng bóng.
Muốn cử Hoắc phiêu diêu,
Triều Hán từng lựa tướng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gấm đoạn phủ mái hiên,
Vàng, hoa tô vành trống.
Một người múa kiếm trước,
Trăm người theo ca xướng.
Cây sông thành côi xa,
Đài mây sứ giả vắng.
Đời Hán Hoắc Phiêu Diêu,
Mấy lần được làm tướng.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quanh mái dinh lụa thêu trang trí
Hoa vàng trên thân trống dí vào
Một người múa kiếm mở đầu
Trăm người ca xướng theo sau hát hò
Cây bên sông thành cô xa tít
Sứ giả im thin thít quạnh hiu
Hán triều tuyển tướng đã nhiều
Lần này bái Hoắc phiêu diêu tướng tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời