05/12/2022 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 2
陪柏中丞觀宴將士其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:09

 

Nguyên tác

繡段裝簷額,
金花帖鼓腰。
一夫先舞劍,
百戲後歌鐎。
江樹城孤遠,
雲台使寂寥。
漢朝頻選將,
應拜霍嫖姚。

Phiên âm

Tú đoạn trang diêm ngạch,
Kim hoa niêm cổ yêu.
Nhất phu tiên vũ kiếm,
Bách hí hậu ca tiêu[1].
Giang thụ thành cô viễn,
Vân đài sứ tịch liêu.
Hán triều tần tuyển tướng,
Ưng bái Hoắc phiêu diêu[2].

Dịch nghĩa

Các tấm rèm sặc sỡ treo quanh mép mái nhà,
Hoa bằng vàng kết quanh vành trống.
Trước tiên có chàng lực lưỡng ra múa kiếm,
Trăm trò vui tiếp theo ca hát gõ nhịp bằng lon đựng cơm.
Cây xa bên sông, thành trì lẻ loi,
Nơi đài mây, viên sứ ủ ê.
Triều Hán đã nhiều làn chọn tướng,
Cứ muốn cử quan phiêu diêu họ Hoắc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đoạn gấm treo ngang thềm,
Hoa vàng dán lưng trống.
Một chàng trước múa gươm,
Trăm vui sau gõ ống.
Cây sông, thành lẻ xa,
Đài mây, sứ vắng bóng.
Muốn cử Hoắc phiêu diêu,
Triều Hán từng lựa tướng.
(Năm 766)

[1] Tiêu đẩu 鐎斗 hay điêu đẩu 刁斗, một thứ đồ ngày xưa dùng để đựng canh, trang bị cho quân nhân, đúc bằng kim khí, to bằng cái đấu, quân lính dùng cái ấy, ngày thì thổi cơm, đêm thì gõ cầm canh.
[2] Hoắc Khứ Bệnh 霍去病, tướng đời Tây Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 2