15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 06:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 12:40

題省中院壁

掖垣竹埤梧十尋,
洞門對霤常陰陰。
落花遊絲白日靜,
鳴鳩乳燕青春深。
腐儒衰晚謬通籍,
退食遲回違寸心。
袞職曾無一字補,
許身愧比雙南金。

 

Đề tỉnh trung viện bích

Dịch viên trúc bì ngô thập tầm,
Động môn đối lựu thường âm âm.
Lạc hoa du ti bạch nhật tĩnh,
Minh cưu nhũ yến thanh xuân thâm.
Hủ nho suy vãn mậu thông tịch,
Thoái thực trì hồi vi thốn tâm.
Cổn chức tằng vô nhất tự bổ,
Hứa thân quý tỉ song nam kim.

 

Dịch nghĩa

Bên hông toà nhà của bộ có bờ trúc, cây ngô cao cỡ mười thước,
Ngay cửa nước róc rách bóng mờ mờ.
Hoa rơi đung đưa như sợi tơ, cả ngày yên tịnh,
Chim cưu kêu, én nho vào giữa mùa xuân xanh.
Tên học trò hủ lậu này ở tuổi già bậy bạ mà có tên trong danh sách các quan,
Sau khi chầu rồi mới được ăn, về trễ khiến đau tấc lòng.
Chưa từng có một chữ nào đóng góp vào việc giúp đỡ nhà vua,
Hẹn đem thân này giúp nhưng ngượng khi so sánh với cặp đồ quý.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bên sở, khóm trúc, cây ngô cao,
Ngay cửa nước chảy thường rào rào.
Hoa rụng tơ bay ngày trắng vắng,
Oanh kêu yến đậu lúc xuân sâu.
Hủ nho già yếu sổ ghi bậy,
Ăn sau về trễ tấc lòng đau.
Chức vua một chữ chưa hề tấu,
So thân thấy ngượng cặp ngọc châu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên hông viện ngô đồng bờ trúc
Nước mái hiên tí tách âm u
Hoa rơi trong nắng như tơ
Chim kêu én nhỏ giữa mùa xuân xanh
Học trò hủ có danh quan chức
Chầu muộn ăn đau tức tấc lòng
Can vua chưa một tấu trình
Hứa làm nhưng thẹn so mình kém ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tường bên giậu trúc, ngô đồng cao,
Trước cửa, dòng trong trúc dạt dào.
Hoa rụng, tơ trôi, ngày hạ vắng,
Chim kêu, én mớm, ý xuân sầu.
Hủ nho già yếu, hơi thông sách,
Cơm bữa loanh quanh chẳng thoả đâu.
Làm quan không chữ nào lo nước,
Lộc ăn thẹn chẳng chút công lao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tường thấp trúc bên ngô chục tầm
cửa hang rò rỉ nước thâm trầm.
Hoa rơi tơ rũ trong ngày nắng
Chim gọi én con buổi cuối xuân.
Hủ lậu trò già còn sổ tịch
Nhịn ăn chầu muộn chút cam tâm.
Can vua chưa một lời trình tấu
Hứa giúp so quan lại thẹn thầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời