Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:06

答楊梓州

悶到房公池水頭,
坐逢楊子鎮東州。
卻向青溪不相見,
回船應載阿戎遊。

 

Đáp Dương Tử Châu

Muộn đáo Phòng công trì thuỷ đầu,
Toạ phùng Dương tử trấn đông châu.
Khước hướng thanh khê bất tương kiến,
Hồi thuyền ưng tái á nhung du.

 

Dịch nghĩa

Lòng buồn bước tới cạnh ao của ông Phòng Quán,
Ngồi ở đó gặp ông họ Dương coi việc ở miền đông.
Sau đó đi về vùng khe xanh nên không gặp,
Quay thuyền lại muốn tới chở anh đi chơi.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Buồn tới bên ao của ông Phòng,
Gặp anh Dương đóng ở miền đông.
Lại tới khe xanh mà chẳng gặp,
Những tính quay thuyền đón đi rông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao ông Phòng tới lòng buồn bã
Chờ ông Dương trấn thủ miền đông
Đến không gặp tại suối xanh
Quay thuyền lại chở tổng binh du hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời