12/08/2022 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Dương Tử Châu
答楊梓州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:06

 

Nguyên tác

悶到房公池水頭,
坐逢楊子鎮東州。
卻向青溪不相見,
回船應載阿戎遊。

Phiên âm

Muộn đáo Phòng công trì thuỷ đầu,
Toạ phùng Dương tử trấn đông châu.
Khước hướng thanh khê bất tương kiến,
Hồi thuyền ưng tái á nhung du.

Dịch nghĩa

Lòng buồn bước tới cạnh ao của ông Phòng Quán,
Ngồi ở đó gặp ông họ Dương coi việc ở miền đông.
Sau đó đi về vùng khe xanh nên không gặp,
Quay thuyền lại muốn tới chở anh đi chơi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Buồn tới bên ao của ông Phòng,
Gặp anh Dương đóng ở miền đông.
Lại tới khe xanh mà chẳng gặp,
Những tính quay thuyền đón đi rông.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đáp Dương Tử Châu