Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 01:16

到村

碧澗雖多雨,
秋沙亦少泥。
蛟龍引子過,
荷芰逐花低。
老去參戎幕,
歸來散馬蹄。
稻粱須就列,
榛草早相迷。
蓄積思江漢,
疏頑惑町畦。
暫酬知已分,
還入故林棲。

 

Đáo thôn

Bích giản tuy đa vũ,
Thu sa diệc thiểu nê.
Giao long dẫn tử quá,
Hà kỵ trục hoa đê.
Lão khứ tham nhung mạc,
Quy lai tán mã đề.
Đạo lương tu tựu liệt,
Trăn thảo tảo tương mê.
Súc tích tư Giang Hán,
Sơ ngoan hoặc đinh huề.
Tạm thù tri dĩ phận,
Hoàn nhập cố lâm thê.

 

Dịch nghĩa

Khe suối mùa thu trong biếc tuy có nhiều mưa,
Nhưng bãi cát ít có bùn.
Thuồng luồng dẫn con bơi qua,
Cây sen và cây củ ấu như thấp xuống khi hoa tàn.
Tuổi già nên đã nghỉ tham gia việc nhà binh,
Đường trở về không còn vết vó ngựa.
Gạo tẻ và bột mì phải có sẵn,
Bụi cây và đồng cỏ sớm vui sống bên nhau.
Nghĩ nhiều về vùng Giang Hán,
Ngờ rằng đất nơi đó có thể thuê cả chục hay cả trăm mẫu.
Đàm Châu tạm cho ta thế này là đúng phận rồi,
Lại phá rừng khẩn hoang như lúc trước khi tới đây.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối biếc ngày thu mưa dẫu nhiều,
Bùn trong bãi cát chẳng bao nhiêu.
Giao long con cái bơi qua lại,
Sen ấu hoa tàn rũ thấp cao.
Già cả chẳng tham gia việc lính,
Đường về không vó ngựa xôn xao.
Bột mì gạo tẻ cùng dành sẵn,
Đồng cỏ, lùm cây chen chúc nhau.
Nghĩ ngợi nhiều miền Giang Hán ấy,
Đất đai trăm mẫu thoáng dường bao.
Phận mình đành hẳn là như vậy,
Khai đất rừng hoang giống thuở nào!

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa nhiều nước trong khe
Ít bùn trên bãi cát
Thuồng luồng con: mẹ dắt
Sen ấu rụi lè tè.
Việc binh già nghỉ khỏe
Không vết ngựa đường về.
Sẳn bột mì gạo tẻ
Đồng cỏ cây cận kề
Nghĩ nhiều về Giang Hán
Đất vườn có thể thuê
Thân phận mình tạm thế
Nghề cũ đây lại về.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khe trong tuy mưa lắm,
Bãi thu lại thiếu bùn.
Dắt con lết, cá sấu,
Gãy theo cành, hoa sen.
Già nên xa nghiệp võ,
Đi về vó ngựa chen.
Kê gạo lo trữ sẵn,
Cỏ hoang sớm mọc len.
Mong mỏi về Giang Hán,
Ruộng vườn xưa chưa quên.
Đã biết phận như thế,
Rừng xưa mong ở liền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối thu tuy nhiều mưa, trong biếc
Bãi cát thì rất ít có bùn
Thuồng luồng bơi lội cùng con
Cây sen và ấu, hoa tàn thấp đi
Tuổi già không tham gia quân sự
Đường về hằn vó ngựa không còn
Tẻ và mì phải sẵn sàng
Bụi cây đồng cỏ hoà đồng bên nhau
Nghĩ nhiều về vùng sâu Giang Hán
Ngờ rằng thuê trăm mẫu được thôi
Nơi đây cho thế được rồi
Lại rừng khai khẩn như hồi trước đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời