23/06/2021 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo thôn
到村

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 01:16

 

Nguyên tác

碧澗雖多雨,
秋沙亦少泥。
蛟龍引子過,
荷芰逐花低。
老去參戎幕,
歸來散馬蹄。
稻粱須就列,
榛草早相迷。
蓄積思江漢,
疏頑惑町畦。
暫酬知已分,
還入故林棲。

Phiên âm

Bích giản tuy đa vũ,
Thu sa diệc thiểu nê.
Giao long dẫn tử quá,
Hà kỵ trục hoa đê.
Lão khứ tham nhung mạc,
Quy lai tán mã đề.
Đạo lương tu tựu liệt,
Trăn thảo tảo tương mê.
Súc tích tư Giang Hán[1],
Sơ ngoan hoặc đinh huề.
Tạm thù tri dĩ phận,
Hoàn nhập cố lâm thê.

Dịch nghĩa

Khe suối mùa thu trong biếc tuy có nhiều mưa,
Nhưng bãi cát ít có bùn.
Thuồng luồng dẫn con bơi qua,
Cây sen và cây củ ấu như thấp xuống khi hoa tàn.
Tuổi già nên đã nghỉ tham gia việc nhà binh,
Đường trở về không còn vết vó ngựa.
Gạo tẻ và bột mì phải có sẵn,
Bụi cây và đồng cỏ sớm vui sống bên nhau.
Nghĩ nhiều về vùng Giang Hán,
Ngờ rằng đất nơi đó có thể thuê cả chục hay cả trăm mẫu.
Đàm Châu tạm cho ta thế này là đúng phận rồi,
Lại phá rừng khẩn hoang như lúc trước khi tới đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối biếc ngày thu mưa dẫu nhiều,
Bùn trong bãi cát chẳng bao nhiêu.
Giao long con cái bơi qua lại,
Sen ấu hoa tàn rũ thấp cao.
Già cả chẳng tham gia việc lính,
Đường về không vó ngựa xôn xao.
Bột mì gạo tẻ cùng dành sẵn,
Đồng cỏ, lùm cây chen chúc nhau.
Nghĩ ngợi nhiều miền Giang Hán ấy,
Đất đai trăm mẫu thoáng dường bao.
Phận mình đành hẳn là như vậy,
Khai đất rừng hoang giống thuở nào!
(Năm 764)

[1] Lưu vực chỗ sông Hán nhập sông Trường Giang, nay là thành phố Vũ Hán và vùng phụ cận trong tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đáo thôn