寒夜

寒夜客來茶當酒,
竹爐湯沸火初紅。
尋常一樣窗前月,
纔有梅花便不同。

 

Hàn dạ

Hàn dạ khách lai trà đáng tửu,
Trúc lô đãng phất hoả sơ hồng.
Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt,
Tài hữu mai hoa tiện bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Đêm rét lạnh, khách đến mời uống trà rồi uống rượu,
Nhóm bếp bằng tre, lửa mới hừng lên.
Trăng ngoài hiên cửa vẫn dáng bình thường,
Chỉ có hoa mai là khác lạ, mang một vẻ riêng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trà, rượu mời anh đêm rét lạnh
Tre khô nhóm bếp lửa đang hừng
Trăng ngoài song cửa luôn như thế
Chỉ có hoa mai đẹp lạ lùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đêm đông trà, rượu mời anh
Tre khô nhóm bếp lung linh lửa hồng
Vẫn thường trăng chiếu bên song
Chỉ hoa mai tỏa sắc hương lạ lùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tiếp khách đêm đông, chè thế rượu
Củi tre nhen nhóm đã hồng rồi
Trăng treo ngoài cửa, nhìn đâu khác
Chỉ có hoa mai lạ vẻ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khách viếng đêm khuya trà thế rượu
Củi tre nhóm bếp quạt vừa hồng
Trăng treo ngoài cửa, trăng tròn cũ
Chỉ cội mai vàng chợt trổ bông !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khách đêm thay rượu mời trà
Lửa tre mới nhóm tỏa ra ánh hồng.
Bóng trăng lấp ló trước song
Chỉ hoa mai nở đẹp trông khác thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm lạnh khách chơi trà thế rượu
Tre khô đốt lửa bếp nhen hồng
Trước song vẫn sáng vầng trăng cũ
Riêng có mai gầy khác nụ bông

15.00
Trả lời