22/05/2024 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn dạ
寒夜

Tác giả: Đỗ Lỗi - 杜耒

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 19:04

 

Nguyên tác

寒夜客來茶當酒,
竹爐湯沸火初紅。
尋常一樣窗前月,
纔有梅花便不同。

Phiên âm

Hàn dạ khách lai trà đáng tửu,
Trúc lô thang phất hoả sơ hồng.
Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt,
Tài hữu mai hoa tiện bất đồng.

Dịch nghĩa

Đêm rét lạnh, khách đến mời uống trà rồi uống rượu,
Nhóm bếp bằng tre, lửa mới hừng lên.
Trăng ngoài hiên cửa vẫn dáng bình thường,
Chỉ có hoa mai là khác lạ, mang một vẻ riêng.

Bản dịch của Hải Đà

Trà, rượu mời anh đêm rét lạnh
Tre khô nhóm bếp lửa đang hừng
Trăng ngoài song cửa luôn như thế
Chỉ có hoa mai đẹp lạ lùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Lỗi » Hàn dạ