44.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
210 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 20:15 bởi Vanachi
Đỗ Khánh Hoan (1934-) là giáo sư, tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, Đại học Sydney, Úc, và tiến sĩ văn chương đại học Columbia, Mỹ, nguyên giáo sư và trưởng ban Anh văn tại Đại học Văn khoa Sài Gòn (1964-1979), sau đó định cư tại Canada. Ông biết 10 thứ tiếng và đã thực hiện nhiều công trình dịch thuật như trường ca của Homer (IliadOdyssey) với hơn 30,000 câu thơ trực tiếp từ tiếng Hy Lạp, Don Quisotte từ tiếng Tây Ban Nha, Yến hội của Platon.

 

Thơ dịch tác giả khác

Tagore Rabindranath (Ấn Độ)

 1. Bài số 001 Poem 1
  3
 2. Bài số 002 Poem 2
  2
 3. Bài số 003 Poem 3
  3
 4. Bài số 004 Poem 4
  1
 5. Bài số 005 Poem 5
  1
 6. Bài số 006 Poem 6
  4
 7. Bài số 007 Poem 7
  1
 8. Bài số 008 Poem 8
  1
 9. Bài số 009 Poem 9
  1
 10. Bài số 01 01
  2
 11. Bài số 010 Poem 10
  1
 12. Bài số 011 - Thượng đế là lao động Poem 011
  3
 13. Bài số 012 Poem 12
  1
 14. Bài số 013 Poem 13
  1
 15. Bài số 014 Poem 14
  1
 16. Bài số 015 Poem 15
  1
 17. Bài số 016 Poem 16
  1
 18. Bài số 017 Poem 17
  1
 19. Bài số 018 Poem 18
  1
 20. Bài số 019 Poem 19
  1
 21. Bài số 02 02
  2
 22. Bài số 020 Poem 20
  2
 23. Bài số 021 Poem 21
  1
 24. Bài số 022 Poem 22
  1
 25. Bài số 023 Poem 23
  2
 26. Bài số 024 Poem 24
  1
 27. Bài số 025 Poem 25
  1
 28. Bài số 026 Poem 26
  1
 29. Bài số 027 Poem 27
  1
 30. Bài số 028 Poem 28
  2
 31. Bài số 029 Poem 29
  2
 32. Bài số 03 03
  1
 33. Bài số 030 Poem 30
  1
 34. Bài số 031 Poem 31
  2
 35. Bài số 032 Poem 32
  1
 36. Bài số 033 Poem 33
  1
 37. Bài số 034 Poem 34
  1
 38. Bài số 035 Poem 35
  2
 39. Bài số 036 Poem 36
  3
 40. Bài số 037 Poem 37
  1
 41. Bài số 038 Poem 38
  2
 42. Bài số 039 Poem 39
  2
 43. Bài số 04 04
  1
 44. Bài số 040 Poem 40
  1
 45. Bài số 041 Poem 41
  1
 46. Bài số 042 Poem 42
  1
 47. Bài số 043 Poem 43
  1
 48. Bài số 044 Poem 44
  2
 49. Bài số 045 Poem 45
  1
 50. Bài số 046 Poem 46
  1
 51. Bài số 047 Poem 47
  1
 52. Bài số 048 Poem 48
  1
 53. Bài số 049 Poem 49
  1
 54. Bài số 05 05
  2
 55. Bài số 050 Poem 50
  1
 56. Bài số 051 Poem 51
  1
 57. Bài số 052 Poem 52
  1
 58. Bài số 053 Poem 53
  1
 59. Bài số 054 Poem 54
  1
 60. Bài số 055 Poem 55
  1
 61. Bài số 056 Poem 56
  1
 62. Bài số 057 Poem 57
  1
 63. Bài số 058 Poem 58
  1
 64. Bài số 059 Poem 59
  1
 65. Bài số 06 06
  1
 66. Bài số 060 Poem 60
  1
 67. Bài số 061 Poem 61
  1
 68. Bài số 062 Poem 62
  1
 69. Bài số 063 Poem 63
  1
 70. Bài số 064 Poem 64
  1
 71. Bài số 065 Poem 65
  1
 72. Bài số 066 Poem 66
  1
 73. Bài số 067 Poem 67
  1
 74. Bài số 068 Poem 68
  1
 75. Bài số 069 Poem 69
  1
 76. Bài số 07 07
  1
 77. Bài số 070 Poem 70
  1
 78. Bài số 071 Poem 71
  1
 79. Bài số 072 Poem 72
  1
 80. Bài số 073 Poem 73
  1
 81. Bài số 074 Poem 74
  1
 82. Bài số 075 Poem 75
  1
 83. Bài số 076 Poem 76
  1
 84. Bài số 077 Poem 77
  1
 85. Bài số 078 Poem 78
  1
 86. Bài số 079 Poem 79
  1
 87. Bài số 08 08
  1
 88. Bài số 080 Poem 80
  1
 89. Bài số 081 Poem 81
  1
 90. Bài số 082 Poem 82
  1
 91. Bài số 083 Poem 83
  1
 92. Bài số 084 Poem 84
  1
 93. Bài số 085 Poem 85
  1
 94. Bài số 086 Poem 86
  1
 95. Bài số 087 Poem 87
  2
 96. Bài số 088 Poem 88
  1
 97. Bài số 089 Poem 89
  1
 98. Bài số 09 09
  1
 99. Bài số 090 Poem 90
  1
 100. Bài số 091 Poem 91
  1
 101. Bài số 092 Poem 92
  1
 102. Bài số 093 Poem 93
  1
 103. Bài số 094 Poem 94
  1
 104. Bài số 095 Poem 95
  1
 105. Bài số 096 Poem 96
  1
 106. Bài số 097 Poem 97
  1
 107. Bài số 098 Poem 98
  1
 108. Bài số 099 Poem 99
  1
 109. Bài số 10 10
  1
 110. Bài số 100 Poem 100
  1
 111. Bài số 101 Poem 101
  2
 112. Bài số 102 Poem 102
  1
 113. Bài số 103 Poem 103
  1
 114. Bài số 11 11
  2
 115. Bài số 12 12
  1
 116. Bài số 13 13
  1
 117. Bài số 14 14
  1
 118. Bài số 15 15
  1
 119. Bài số 16 16
  9
 120. Bài số 17 17
  1
 121. Bài số 18 18
  1
 122. Bài số 19 19
  2
 123. Bài số 20 20
  1
 124. Bài số 21 21
  1
 125. Bài số 22 22
  2
 126. Bài số 23 23
  1
 127. Bài số 24 24
  3
 128. Bài số 25 25
  1
 129. Bài số 26 26
  1
 130. Bài số 27 27
  3
 131. Bài số 28 28
  4
 132. Bài số 29 29
  4
 133. Bài số 30 30
  2
 134. Bài số 31 31
  4
 135. Bài số 32 32
  1
 136. Bài số 33 33
  1
 137. Bài số 34 34
  2
 138. Bài số 35 35
  1
 139. Bài số 36 36
  1
 140. Bài số 37 37
  1
 141. Bài số 38 38
  1
 142. Bài số 39 39
  2
 143. Bài số 40 40
  1
 144. Bài số 41 41
  1
 145. Bài số 42 42
  1
 146. Bài số 43 43
  1
 147. Bài số 44 44
  1
 148. Bài số 45 45
  1
 149. Bài số 46 46
  1
 150. Bài số 47 47
  3
 151. Bài số 48 48
  1
 152. Bài số 49 49
  2
 153. Bài số 50 50
  2
 154. Bài số 51 51
  2
 155. Bài số 52 52
  2
 156. Bài số 53 53
  1
 157. Bài số 54 54
  1
 158. Bài số 55 55
  1
 159. Bài số 56 56
  1
 160. Bài số 57 57
  4
 161. Bài số 58 58
  1
 162. Bài số 59 59
  1
 163. Bài số 60 60
  1
 164. Bài số 61 61
  2
 165. Bài số 62 62
  3
 166. Bài số 63 63
  1
 167. Bài số 64 64
  1
 168. Bài số 65 65
  1
 169. Bài số 66 66
  1
 170. Bài số 67 67
  1
 171. Bài số 68 68
  1
 172. Bài số 69 69
  1
 173. Bài số 70 70
  1
 174. Bài số 71 71
  1
 175. Bài số 72 72
  1
 176. Bài số 73 73
  2
 177. Bài số 74 74
  1
 178. Bài số 75 75
  1
 179. Bài số 76 76
  1
 180. Bài số 77 77
  1
 181. Bài số 78 78
  1
 182. Bài số 79 79
  1
 183. Bài số 80 80
  1
 184. Bài số 81 81
  1
 185. Bài số 82 82
  1
 186. Bài số 83 83
  1
 187. Bài số 84 84
  1
 188. Bài số 85 85
  2
 189. II: Hãy đi dạo trong vườn của anh II: Come to my garden walk
  3
 190. IV: Nàng ở gần tim tôi IV: She is near to my heart
  2
 191. LII: Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi LII: Tired of waiting
  1
 192. LIV: Khi thời gian bắt đầu LIV: In the beginning of time
  1
 193. LVI: Đêm tối thật cô đơn LVI: The evening was lonely
  2
 194. LVIII: Tạo vật tụ tập rồi cười vang LVIII: Things throng and laugh
  1
 195. LX: Xin người cầm lại món tiền LX: Take back your coins
  1
 196. V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa V: I would ask for still more
  3
 197. VIII: Hãy ghé tạm nơi đây VIII: There is room for you
  1
 198. XIII: Đêm qua trong vườn XIII: Last night in the garden
  3
 199. XIX: Sách có ghi XIX: It is written in the book
  1
 200. XL: Từ những ngày niên thiếu XL: A message came
  1
 201. XLII: Có phải em chỉ là một bức tranh XLII: Are you a mere picture
  2
 202. XLIII: Lúc chết đi XLIII: Dying
  1
 203. XLIV: Thiên đường là đâu XLIV: Where is heaven
  4
 204. XLVII: Đại lộ XLVII: The road is
  1
 205. XLVIII: Tôi đi trên đường cũ XLVIII: I travelled the old road
  2
 206. XVI: Nàng ở đây XVI: She dwelt here
  1
 207. XVIII: Đời em sẽ đầy lo âu XVIII: Your days will be full of cares
  2
 208. XXII: Tôi sẵn sàng hy sinh XXII: I shall gladly suffer
  1
 209. XXVIII: Tôi nằm mơ thấy XXVIII: I dreamt
  1
 210. XXXIX: Sau mắt tôi XXXIX: There is a looker-on
  1