Hươu cao cổ
Có móc câu
Gật gật đầu
Trông ngộ nhỉ?

Cho nắm lá
Hươu không ăn
Hươu vẫn chăm
Làm việc nặng

Yêu bến Cảng
Có bầy hươu
Sớm lại chiều
Câu...
        hàng hoá!


Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017