Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 08:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/06/2016 08:14

真與幻

本來無處所,
處所是真宗。
真宗如是幻,
幻有即空空。

 

Chân dữ huyễn

Bản lai vô xứ sở,
Xứ sở thị chân tông.
Chân tông như thị huyễn,
Huyễn hữu tức không không.

 

Dịch nghĩa

Đạo vốn không có xứ sở,
Xứ sở của nó chính là cái chân tông.
Nếu nói rằng chân tông cũng là huyễn,
Thì coi cái “hữu” là huyễn và càng tỏ rõ cái “không” là không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thăng

Vốn xưa không xứ sở,
Xứ sở, ấy chân tông.
Chân tông huyễn như thế,
"Huyễn hữu" cũng "không không".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đạo trời vốn chẳng nguồn nguyên
Hỏi rằng có phải diệu huyền chân tông?
Chân tông vốn huyễn như không
“Huyễn Không”, “Huyễn Có” hư không khác gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xưa nay xứ sở vốn không
Xưa nay xứ sở chân tông vốn cùng
Chân tông hư ảo mênh mông
Ảo dù có có tức không không cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đạo vốn không xứ sở
Xứ sở là chân tông
Chân tông như là ảo
Có ảo tức không không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo không có xứ vốn xưa nay,
Ấy chính chân tông xứ sở đây.
Nếu nói chân tông cũng thị huyễn,
Coi không hữu huyễn tức không “rày!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Xưa nay không nơi chốn
Nơi chốn tự nguồn chân
Nguồn chân kia hư ảo
Hữu ảo tức không không!


Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo không có xứ xưa nay,
Chân tông chính xứ sở đây đạo người.
Nói chân tông ảo trên đời,
Hữu coi là huyễn, không thời rõ không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời