19/08/2022 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân dữ huyễn
真與幻

Tác giả: Định Hương thiền sư - 定香禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 08:08

 

Nguyên tác

本來無處所,
處所是真宗。
真宗如是幻,
幻有即空空。

Phiên âm

Bản lai vô xứ sở,
Xứ sở thị chân tông.
Chân tông như thị huyễn,
Huyễn hữu tức không không.

Dịch nghĩa

Đạo vốn không có xứ sở,
Xứ sở của nó chính là cái chân tông.
Nếu nói rằng chân tông cũng là huyễn,
Thì coi cái “hữu” là huyễn và càng tỏ rõ cái “không” là không.

Bản dịch của Đoàn Thăng

Vốn xưa không xứ sở,
Xứ sở, ấy chân tông.
Chân tông huyễn như thế,
"Huyễn hữu" cũng "không không".
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hương thiền sư » Chân dữ huyễn