15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2017 08:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/02/2017 08:39

金節婦

狼子難酬海育恩,
自甘耕職分長貧。
不圖更得鄉閭譽,
詔給殘年侍養人。

 

Kim tiết phụ

Lang tử nan thù hải dục ân,
Tự cam canh chức phận trưởng bần.
Bất đồ canh đắc hương lư dự,
Chiếu cấp tàn niên thị dưỡng nhân.

 

Dịch nghĩa

Đứa con ngang ngạnh, hung dữ không báo đáp được công ơn nuôi dưỡng lớn như biển cả của người mẹ
Đành tự mình cày cấy, khâu dệt cam chịu phận nghèo khó suốt đời
Chẳng ngờ danh tiếng được dân làng ca tụng
Khiến nhà vua xuống chiếu ban cấp cho người hầu phụng dưỡng tuổi già


Theo Ngoại kỷ, tiết phụ họ Kim là mẹ của Đào Tề Lượng người Giao Châu. Tề Lượng tính tình ngang ngạnh, hung dữ, bà họ Kim dạy bảo mà không chịu nghe theo, bèn bỏ ra tự trồng cấy mà ăn, tự khâu dệt để mặc, dân trong làng xóm đều noi gương bà. Quan châu huyện đem sự việc tâu lên, vua Đường ban cho hai người hầu để nuôi dưỡng bà, lại lệnh cho quan hữu ti quanh năm đến thăm hỏi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Con như lang sói phụ công nuôi,
Tự túc chịu nghèo suốt một đời.
Làng trên xóm dưới đều ca ngợi,
Phụng dưỡng vua ban đã có người.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đứa con hung dữ phụ công nuôi,
Đành tự dệt, cày, nghèo suốt đời.
Danh tiếng chẳng ngờ ca chúc tụng,
Chiếu vua phụng dưỡng đã cho người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời