24/06/2024 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tiết phụ
金節婦

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2017 08:37

 

Nguyên tác

狼子難酬海育恩,
自甘耕職分長貧。
不圖更得鄉閭譽,
詔給殘年侍養人。

Phiên âm

Lang tử nan thù hải dục ân,
Tự cam canh chức phận trưởng bần.
Bất đồ canh đắc hương lư dự,
Chiếu cấp tàn niên thị dưỡng nhân.

Dịch nghĩa

Đứa con ngang ngạnh, hung dữ không báo đáp được công ơn nuôi dưỡng lớn như biển cả của người mẹ
Đành tự mình cày cấy, khâu dệt cam chịu phận nghèo khó suốt đời
Chẳng ngờ danh tiếng được dân làng ca tụng
Khiến nhà vua xuống chiếu ban cấp cho người hầu phụng dưỡng tuổi già

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Con như lang sói phụ công nuôi,
Tự túc chịu nghèo suốt một đời.
Làng trên xóm dưới đều ca ngợi,
Phụng dưỡng vua ban đã có người.
Theo Ngoại kỷ, tiết phụ họ Kim là mẹ của Đào Tề Lượng người Giao Châu. Tề Lượng tính tình ngang ngạnh, hung dữ, bà họ Kim dạy bảo mà không chịu nghe theo, bèn bỏ ra tự trồng cấy mà ăn, tự khâu dệt để mặc, dân trong làng xóm đều noi gương bà. Quan châu huyện đem sự việc tâu lên, vua Đường ban cho hai người hầu để nuôi dưỡng bà, lại lệnh cho quan hữu ti quanh năm đến thăm hỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Kim tiết phụ