Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 18/04/2020 21:14

郭巨埋兒

子須正孝父須慈,
郭氏當初亦未思。
天欲孝慈都兩得,
黃金為贖穴中兒。

 

Quách Cự mai nhi

Tử tu chính hiếu phụ tu từ,
Quách thị đương sơ diệc vị tư.
Thiên dục hiếu từ đô lưỡng đắc,
Hoàng kim vi thục huyệt trung nhi.

 

Dịch nghĩa

Làm con nên chí hiếu, làm cha nên hiền hậu,
Ban đầu họ Quách chưa nghĩ tới điều đó.
Trời muốn cho hiếu, từ đôi đường đều trọn cả,
Nên đem vàng chuộc lấy đứa trẻ dưới huyệt.


Quách Cự người đời nhà Tấn (Trung Quốc), cửa nhà sa sút, thờ mẹ rất hiếu. Hai vợ chồng mới sinh được một đứa con lên 3 tuổi, ông thường thấy bữa ăn mẹ ông không dám ăn no, cứ bớt lại để phần cho con mình ăn, vợ chồng bàn nhau rằng: vợ chồng mình đương thì sinh đẻ, mẹ già chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ được sung túc, lại để cho con mình sẻ ngọt chia bùi của mẹ, thì không phải đạo. Bèn bàn nhau đào hố chôn đứa con đi, vợ cũng nghe theo lời ông. Khi đào hố mới được đâu độ 3 thước, thì thấy có một hũ vàng, trên có chữ đề là: “Người con hiếu là Quách Cự, có một hũ vàng đây để cho ngươi đó”. Hai vợ chồng lại đem con về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tử thì nên hiếu, phụ nên từ;
Họ Quách ban đầu chửa nghĩ cho.
Trời muốn hiếu từ đều vẹn cả;
Đem vàng chuộc lại trẻ trong mồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm con chí hiếu, cha nên hiền,
Họ Quách chưa từng hiểu trước tiên.
Trời muốn hiếu từ đều trọn cả,
Đem vàng chuộc trẻ dưới hoàng tuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời