Mưa xuân thì
rất bất chợt
chạy ù
vấp té
nụ cười văng ra
Cơn mưa chiều
Rất trẻ
Rất khẽ
Mưa giả vờ
Té ngả
nụ cười hàm tiếu
Yêu chưa!

Năm 2015