chiều Bờ Kè
liêu xiêu khói thuốc
tiêu sơ che mặt hoàng hôn
có chút hoài nghi cứa ngang mắt phố
luỵ tình chi lắm biển ơi
gió chiều nay nông nổi
suy tư khai sinh dưới chân mình
phía sau đồi
triêu dương quàng khăn vội vã
bỏ quên hộ chiếu nhập cư
lũ chúng tôi
ba thằng tào lao xí đố
vài lon vài món nhâm nhi
ngồi hớp những ngụm bia quá khứ
hoài niệm lăn qua cái bẻ ngón tay
đèn đêm cúi đầu xưng tội
chỉ tiếc rằng đời tựa bóng câu
như em đó thôi, lâu ngày lời thề cũng mỏng
anh xé phận mình xưng tội một vòng tay...

Vạn Giã, tháng 6/ 2015