triêu dương
ngổn ngang những lỗi hẹn
ngày thở
đất thở
biển nhớ hơi người

trườn qua miệng đá
hương trầu của tháng Giêng ngon
bọt sóng chiều nay nhặt được
gắp thành niềm tin.

Năm 2015