Thơ không có dị biệt, chỉ có sự bao dung và chia sẻ...

 

Ký ức thơ

Mưa nghiêng con chữ

Tháng Tư - Mùa tôi