Em nhớ chăng một chiều bên biển
                                  
Bãi cát dài hoa nắng lung linh


Giá có thể vo tròn nỗi nhớ

Lăn theo chiều đếm lá thu đưa

Mây về phố trong ngần ánh mắt

Áo trắng ơi, em biết yêu chưa?Giá có thể tạc vào cánh gió

Nụ cười hàm tiếu thủa mười lăm.
Con tim nhỏ một chiều đổ lá,

Âm thầm đếm bước ai qua...Giá có thể đời không chữ "nếu"

Biển ôm ghềnh nghiến nát thương yêu!

Giá có thể một lần không thể

Trăng trên đầu đã biết lao xao.Biển vẫn nhắc lời thề hậu kiếp
Chỉ một, và chỉ một mà thôi!

Ghềnh nhớ sóng thuỷ triều lui, tiến

Em biết không, trăng khuyết một đời.

Năm 2005