lửa cháy
xua đi bóng đêm tị nạn
những
ngoa ngôn nhập cư
hơi thở nhập cư
v.v...
[và thậm chí có cả sự nhập cư của lẳng lơ bối rối]
duy chỉ có
em di cư về phía anh…

Đêm trại Hoa phượng đỏ, 2015