Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 04:53

經故翰林袁學士居

劍逐驚波玉委塵,
謝安門下更何人。
西州城外花千樹,
盡是羊曇醉後春。

 

Kinh cố hàn lâm Viên học sĩ cư

Kiếm trục kinh ba ngọc uỷ trần,
Tạ An môn hạ cánh hà nhân.
Tây châu thành ngoại hoa thiên thụ,
Tận thị Dương Đàm tuý hậu xuân.

 

Dịch nghĩa

Kiếm lỡ tay chìm trong sóng dữ, ngọc rơi trong cát bụi,
Người gia nhân của Tạ An là ai thế ?
Ở bên ngoài thành Tây Châu, ngày xuân với cả ngàn cây nở hoa,
Có gã Dương Đàm đang uống rượu say.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu

Sóng dữ kiếm rơi, ngọc bụi vùi,
Tạ An gia bộc ấy là ai ?
Thành xuân hoa nở, tây châu rạng,
Có gã Dương Đàm mãi rượu say.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọc vuì bụi, kiếm chìm trong sóng
Yêu Tạ An say đắm là ai?
Ngoài thành Tây, xuân tái lai
Có Dương Đàm uống say dài, khóc than

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kiếm rơi sóng động ngọc hồng trần      
Dưới trướng ai người của Tạ An
Ngoài cửa Tây Châu hoa thắm sắc
Dương Đàm say khướt lúc sau xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng dữ kiếm chìm, ngọc bụi trần,
Tạ An say đắm bởi gia nhân.
Tây Châu thành ngoại xuân hoa nở,
Có gã Dương Đàm rượu uống tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời