03/10/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh cố hàn lâm Viên học sĩ cư
經故翰林袁學士居

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 04:53

 

Nguyên tác

劍逐驚波玉委塵,
謝安門下更何人。
西州城外花千樹,
盡是羊曇醉後春。

Phiên âm

Kiếm trục kinh ba ngọc uỷ trần,
Tạ An[1] môn hạ cánh hà nhân.
Tây châu thành ngoại hoa thiên thụ,
Tận thị Dương Đàm[2] tuý hậu xuân.

Dịch nghĩa

Kiếm lỡ tay chìm trong sóng dữ, ngọc rơi trong cát bụi,
Người gia nhân của Tạ An là ai thế ?
Ở bên ngoài thành Tây Châu, ngày xuân với cả ngàn cây nở hoa,
Có gã Dương Đàm đang uống rượu say.

Bản dịch của Viên Thu

Sóng dữ kiếm rơi, ngọc bụi vùi,
Tạ An gia bộc ấy là ai ?
Thành xuân hoa nở, tây châu rạng,
Có gã Dương Đàm mãi rượu say.
[1, 2] Dương Đàm quê Thái Sơn, là gia nhân, yêu Tạ An là con gái chủ (ở Tây Châu) say đắm. Sau khi An chết sớm, Đàm thương tiếc, uống rượu say rồi than khóc cả năm trời... Tác giả ví tình của mình với họ Viên cũng sâu nặng như vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Kinh cố hàn lâm Viên học sĩ cư