Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:07

楊柳枝其一

宜春苑外最長條,
閑嫋春風伴舞腰。
正是玉人腸斷處,
一渠春水赤闌橋。

 

Dương liễu chi kỳ 1

Nghi Xuân uyển ngoại tối trường điều,
Nhàn niểu xuân phong bạn vũ yêu.
Chính thị ngọc nhân trường đoạn xứ,
Nhất cừ xuân thủy Xích Lan Kiều.

 

Dịch nghĩa

Ngoài vườn Nghi Xuân cành (liễu) rất dài
Thướt tha bay múa theo gió xuân
Chính là nơi người ngọc đau buồn
Một ngòi nước xuân chảy dưới cầu Xích Lan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghi Xuân dương liễu cành dài
Bay tha thướt, dáng trang đài trước xuân
Đây nơi người ngọc đau buồn
Xích Lan kiều, chảy một luồng nước xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngoài mé Nghi Xuân liễu mướt giòn,
Gió xuân xinh lả quyện lưng thon.
Nơi này người ngọc lòng đau đứt,
Uốn dưới cầu Lan, rạch nước lòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài Nghi Xuân liễu cành dài
Múa lưng cơn gió xuân lay liễu vờn.
Nơi người ngọc đứt ruột buồn
Xích Lan bên dưới nước tuôn thành ngòi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Nghi Xuân liễu cành dài nhất
Nhàn nhã bay phơ phất gió đông
Chính nơi người đẹp đau lòng
Xích Lan cầu chảy một dòng ngòi xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Nghi Xuân liễu cành dài,
Thướt tha bay gió theo tà gió xuân.
Chính nơi người ngọc đau buồn,
Xích Lan dòng nước chảy tuôn dưới cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời