Dưới đây là các bài dịch của Trọng Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu phong dẫn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trọng Đức

Từ đâu gió thu thổi về đây
Hiu hiu đưa đẩy nhạn theo bầy
Sáng sớm đậu vào cây cao bóng
Lữ khách cô đơn chợt buồn vây

Ảnh đại diện

Kim Lăng đồ (Vi Trang): Bản dịch của Trọng Đức

Cỏ đầy sông lạnh mưa bay bay
Sáu triều như giấc mộng đêm dài
Đài thành hàng liễu vô tình lắm
Đê xưa mười dặm khói buông dài

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái) (Vương Chi Hoán): Bản dịch của Trọng Đức

Hoàng Hà xa tắp mây trắng buông
Một phiến Thành trơ vạn núi non
Sáo Khương sao nỡ hờn dương liễu
Gió xuân chẵng đến Ngọc Môn quan

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Trọng Đức

Quạ kêu trăng lặn trời đầy sương
Lửa chài cây rũ giấc mơ màng
Thành ngoại Cô Tô Hàn San tự
Nữa đêm chuông vọng đến khách thuyền

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trọng Đức

Hôm nay uống rượu uống trước hoa
Cam lòng mấy chén để khề khà
Chợt buồn hoa ngỏ lời tâm sự
Hoa nở không vì lão nhân gia

Ảnh đại diện

Xuân tứ kỳ 1 (Giả Chí): Bản dịch của Trọng Đức

Cỏ mướt xanh tươi liễu ngã vàng
Hoa liễu rơi rơi lý ngát hương
Gió đông không thổi tan sầu nhớ
Ngày xuân thêm gợi nỗi vấn vương

Ảnh đại diện

Bạc Tần Hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Trọng Đức

Khói lồng sông lạnh trăng lồng cát
Đêm bến Tần Hoài quán mấy nhà
Thương nữ nào hay sầu vong quốc
Bên sông hát khúc "Hậu đình hoa"

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]