Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Cảm hoài [Thuật hoài]

154.33
Việt Nam » Hồ, thuộc Minh » Đặng Dung
35 trả lời, 81434 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:52

Độ Long Vĩ giang

13.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
11 trả lời, 5166 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 22:44

Đối tửu

74.71
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
19 trả lời, 29108 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:08

Đồng đề Tiên Du quán

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Hoằng
5 trả lời, 1445 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/06/2007 19:49

Giang thượng ngâm

34.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
11 trả lời, 8363 lượt xem, 0 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 07/03/2007 13:29

Hành lạc từ kỳ 2

11.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
7 trả lời, 6091 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 22:43

Ký hữu (II)

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
7 trả lời, 5015 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:27

Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)

13.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
11 trả lời, 4942 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:08

Lưu biệt Vương thị ngự Duy

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
9 trả lời, 3872 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:11

Mạn hứng

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
11 trả lời, 7439 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:17

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: