Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Cảm hoài [Thuật hoài]

134.23
Việt Nam » Hồ, thuộc Minh » Đặng Dung
32 trả lời, 67132 lượt xem, 44 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:52

Độ Long Vĩ giang

13.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
10 trả lời, 4418 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 22:44

Đối tửu

25.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
19 trả lời, 23377 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:08

Đồng đề Tiên Du quán

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Hoằng
5 trả lời, 1194 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/06/2007 19:49

Giang thượng ngâm

23.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
10 trả lời, 6681 lượt xem, 0 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 07/03/2007 13:29

Hành lạc từ kỳ 2

11.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
6 trả lời, 5126 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 22:43

Ký hữu (II)

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
7 trả lời, 4273 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:27

Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)

13.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
8 trả lời, 4051 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:08

Lưu biệt Vương thị ngự Duy

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
8 trả lời, 3468 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:11

Mạn hứng

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
11 trả lời, 6246 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:17

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: