Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Xuân tình

Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
10 trả lời, 6169 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 08:34

Xuân tứ

224.77
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
34 trả lời, 86764 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:42

Xuân viên

15.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
7 trả lời, 4375 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/07/2014 13:40

Xuân vọng

164.31
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
23 trả lời, 73447 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:43

Xuân ý

Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
2 trả lời, 2444 lượt xem, 0 người thích
Do Trần Đông Phong gửi ngày 16/09/2019 01:43

Xuất quách

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
5 trả lời, 1939 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/03/2015 21:50

Ỷ trượng

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 1892 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/04/2015 21:54

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Phan Quốc Vũ