Vẽ mi người đẹp lụa là
Tô xong son phấn bước ra khỏi rèm
Soi nước tự ái chỉ nhìn
Bẻ hoa là để cho tình ai đây
Tình xuân rất đẹp thảnh thơi
Ý xuân gấp bội những lời tương tư
Lòng buồn cùng cực liễu tơ
Cùng nhau một lượt nhả tơ khắp trời.