Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Bùi Giáng

1073.76
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 229157 lượt xem, 53 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 00:32

Đào Sư Tích - 陶師錫

1347-?, Việt Nam » Trần
6 bài thơ, 4664 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/09/2008 10:17

Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

304.43
1919-1991, Việt Nam » Hiện đại
69 bài thơ, 39339 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2005 20:33

Hồng Tiêu - 紅綃

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1268 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2014 11:57

Lý Bạch - 李白

3004.27
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
332 bài thơ, 466104 lượt xem, 125 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Ngô Sư Đạo - 吳師道

1283-1344, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 941 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/09/2014 21:21

Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

164.19
1940-?, Việt Nam » Hiện đại
367 bài thơ, 62005 lượt xem, 37 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2005 21:03

Thâm Tâm - Nguyễn Tuấn Trình

194.63
1917-1950, Việt Nam » Hiện đại
23 bài thơ, 25446 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:34

Trương Hiếu Tường - 張孝祥

1129-1166, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
9 bài thơ, 2393 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 01:42

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

3954.04
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 332014 lượt xem, 137 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: cameron