Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1125 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2217 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:40

Bì Nhật Hưu - 皮日休

15.00
834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
22 bài thơ, 4181 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:13

Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 2360 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 03:44

Bùi Di Trực - 裴夷直

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 1523 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:35

Bùi Duyệt - 裴說

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1077 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 11:17

Bùi Địch - 裴迪

716-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
6 bài thơ, 2404 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/08/2008 21:58

Bùi Độ - 裴度

765-839, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2154 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2008 08:27

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1165 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:51

Bùi Vũ Tiên - 裴羽仙

?-?, Trung Quốc » Đường
2 bài thơ, 1871 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2006 18:55

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: