Xếp theo:

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1726 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2959 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:40

Bì Nhật Hưu - 皮日休

25.00
834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 6154 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:13

Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 3110 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 03:44

Bùi Di Trực - 裴夷直

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 2157 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:35

Bùi Duyệt - 裴說

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
2 bài thơ, 1753 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 11:17

Bùi Địch - 裴迪

716-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
23 bài thơ, 4022 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/08/2008 21:58

Bùi Độ - 裴度

765-839, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 3065 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2008 08:27

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1838 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:51

Bùi Vũ Tiên - 裴羽仙

?-?, Trung Quốc » Đường
2 bài thơ, 2641 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2006 18:55

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: